Центр європейської інформації в м. Рівне

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Календар анонсів » Бібліотека

Бібліотека

8 грудня 2009

Література та ресурси з питань європейської інтеграції

Перелік назв інформаційних джерел євроінтеграційної тематики

(в список включено джерела, які відображені в електронному каталозі державної обласної бібліотеки. Робота по поповненню електронного катлогу джерелами євроінтеграційної тематики триває)

Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України : Зб. наук. праць, Вип.5. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -362 с. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України: Зб. наук. праць. Вип.5. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 362 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт. матер.. Вип.4, ч.2. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 206 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт. матер.. Вип.4, ч.1. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 223 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки : Зб. наук.-аналіт. матер., Вип.4, ч.1. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -223 с.. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки : Зб. наук.-аналіт. матер., Вип.4, ч.2. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -206 с.. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції України: Наук.-інформ.зб. Вип.9. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 218 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції України: Наук.-інформ.зб., Вип.9. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -218 с. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки: Наук.-інформ.зб.. Вип.12. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 254 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки : Наук.-інформ.зб., Вип.12. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -254 с.. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі: Наук.-інформ.зб. Вип.8. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 213 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі : Наук.-інформ.зб., Вип.8. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -213 с.. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Безопасность Евразии - 2002: Энциклопедический словарь - ежегодник / Автор Идеи и Концепции. - М.: Книга и бизнес, 2003.-540 c.
Буроменский М. Обращение в Европейский суд по правам человека: Практика суда и особенности украинского законодательства / М. Буроменский; Харьковская правозащитная группа. - Харьков: Фолио, 2000. - 44 c.
Вибрані справи європейського суду з прав людини. Вип.1. - 2-е вид.. - К.: Фенікс, 2004. - 223 с
Вибрані справи європейського суду з прав людини. Вип.3. - К.: Фенікс, 2005. - 142 с
Вибрані справи європейського суду з прав людини. Вип.4. - К.: Фенікс, 2005. - 399 с
Вища освіта за європейськими програмами в Україні. - Рівне: РЕГІ, 2004. - 23 c.
Військово-технічна політика країн-членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом: Наук.-інформ.зб. Вип.10. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 230 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Військово-технічна політика країн-членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом: Наук.-інформ.зб., Вип.10. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -230 с.. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Гом'єн Д. Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини/ Д. Гом'єн. - Львiв: Кальварiя, 1998. - 172 c.
Громадський Г. Між надіями та можливостями: відносини ЄС-Україна за рік по Помаранчевій революції/ Г.Громадський, О.Сушко. - Варшава, 2005. - 47 с
Громадський Г. Між надіями та можливостями: відносини ЄС-Україна за рік по Помаранчевій революції/ Г.Громадський, О.Сушко. -Варшава, 2005. -47 с. Экземпляры: всего:5 - Аб(2), ЧЗ(3)
Губський Б. Євроатлантична інтеграція України / Б.Губський. - К.: Логос, 2003. - 328 c.
Гуманітарна парадигма розвитку освітніх та економічних процесів у світлі концепції Європейської безпеки: Матеріали конференції. - Рівне, 2002. - 254 c.
Дайнен Д. Дедалі міцніший союз : Курс європейської інтеграції/ Д.Дайнен; Пер. з анл. М. Марченко. -К.: К. І. С., 2006. -696 с.
Дейвiс Н. Європа: історія / Н. Дейвiс. - К: Основи, 2000. - 1464 c.
Дейвіс Н. Європа: Історія/ Н.Дейвіс; Пер. з англ. П. Таращук. - 2-е вид.. - К.: Основи, 2001. - 1463 с
Демократия в Западной Европе 20 века / Ред. М.М. Наринский. - М: ИВИ РАН, 1996. - 208 c. - Б.ц.
Демченко О.В. Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішеньукраїнськими судами/ О.В.Демченко. - Чернігів, 2004. - 216 с
Демчук П.О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П.О. Демчук. - К.: ППП, 2004. - 249 c.
Дженiс М. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування / Кей Р., Бредлi Е. Дженiс М.; - К: Артек, 1997. - 624 c.
Довідник з Європейської інтеграції. -К.: Міжнар. фонд "Відродження", 2005. -1 CD-ROM
Довідник з інформаційних джерел про Європейський союз в Україні . - К., 2005. - 6 с
Европейский Союз : пишем, рассказываем, показываем: Практ. пособ. для журналистов. - К., 2005. - 53 с
Европейский Союз и страны Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. - К., 2005. - 1 с
Європа майбутнього. Європейський Союз перед наступним розширенням: Матеріали дослідницької групи "Молодь і Європа"/ М.Беме, А.Фукс, Ш.Раппенглюк, С.Штох. - Мюнхен, 2005. - 296 с
Європа майбутнього. Європейський Союз перед наступнимрозширенням : Матеріали дослідницької групи "Молодь і Європа"/ М.Беме, А.Фукс, Ш.Раппенглюк, С.Штох. -Мюнхен, 2005. -296 с.
Європа- це більше, ніж ви думаєте. - К: Рада Європи, 1999. - 21 c.
Європейська інтеграція: крок за кроком / Д. Корбут, В. Замятін, І. Підлуська та ін.; - К: Фонд "Європа ХХI", 2001. - 216 c.
Європейська конвенція з прав людини: Рим 4.11.1950. - К.: Фенікс, 2004. - 40 c.
Європейська конвенція про запобігання катування чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. - К.: Фенікс, 2004. - 20 c.
Європейська соціал-демократія: Трансформація у прогресі / За ред. Р. Куперуса. - К, 2001. - 508 c.
Європейська соціальна хартія (переглянута): Страсбург, 3 травня 1996 року. - К.: Фенікс, 2004. - 39 c.
Європейський союз - Україна. - К., 2005
Європейський Союз : пишемо, розповідаємо, показуємо: Практ. посіб. для журналістів. - К., 2005. - 53 с
Європейський Союз і НАТО - випробування для України/ Всеукраїнське жіноче т-во ім. Олени Теліги. Нац. ун-т "Києво - Могилянська Академія". Посольство Республіки Польща в Україні. -К.: Унісерв, 2002.-92 c.
Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення: Матер. міжнар. конф. - К.: К. І. С., 2003. - 199 c.
Європейські стандарти в галузі свободи слова. - К.: Ін Юре, 2002. - 230 c. - (Права людини в міжнародних актах).
За і проти. Дебати з питань євроатлантичної безпеки. - Брюссель: Відділ громадської дипломатії NATO, 2003. - 76 c.
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. -К.: Ленвіт, 2003. -273 с.
Збірка договорів Ради Європи: Українська версія / Рада Європи. - К: Пардам. в-во, 2000. - 654 c.
Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. - 2004: Екоправо, Львів. - 192 c.
Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза / Ю.Д. Ильин. - Харьков: Консум, 1998. - 156 c.
Інформаційні джерела про Європейський Союз: Посіб. для бібліотекарів. - К., 2005. - 40 с
Конституції нових держав Европи та Азії / Упоряд. Головатий С. - К: Укр. Прав. Фундацiя "Право", 1996. - 544 c.
Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав-членів Альянсу : Наук.-інформ.зб., Вип.11. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -206 с. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Копiйка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / Шинкаренко Т.I. Копiйка В.В.; - К.: Iн Юре, 2001. - 448 c.
Кучма Л. Європейський вибір / Л.Кучма. - К.: Преса України, 2002. - 94 c.
Кучма Л. Україна-європейська держава: Вибрані статті, виступи у 2-х т. / Л. Кучма. - К.: Альтернативи, 2001. - 378 c.
Ломанн М. Україна: новий європейський сусід. Нотатки про історію та сучасність / М. Ломанн. - К.: Геопринт, 2003. - 136 c.
Микієвич М.М. Європейське право навколишнього середовища: Навч. посібн. / М.М. Микієвич, Н.І. Андрусевич, Т.О. Будякова. - Л., 2004. - 256 c.
Молодь та Європа : Метод. посіб., Б.м., 2005. -95 с.
Національна безпека в контексті євроатлантичної інтеграції України: нормативно-правові аспекти: Наук.-інформ.зб.. Вип.7. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 286 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Національна безпека в контексті євроатлантичної інтеграції України: нормативно-правові аспекти : Наук.-інформ.зб., Вип.7. -К.: Євроатлантикінформ, 2005. -286 с.. -(Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. - К., 2002. - 219 c. - (Міжнародний фонд відродження).
Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно - комунікативних технологій. - К.: Міжнар. фонд Відродження, 2005. - 273 с
Парламентські вибори в Європейському Союзі / Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгеньєва А.М. та iн. - К.: Мiленiум, 2002. - 116 c.
План дій Україна - Європейський Союз: Європейська політика сусідства. - К.: Тов "Компанія Лік", 2005. - 40 с
Рада Європи: Діяльність та здобутки. - К., 1999. - 84 c.
Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. - К.: К. І. С., 2004. - 360 c.
Стамбульський саміт: Довід. читача. -К., 2004. -140 с.
Терещенко Ю.I. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця 16 ст.: Навчальний посібник для студентів вузів / Ю. І. Терещенко; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К: Перун, 1996. - 496 c.
Троян С.С. Концептуальні основи Серединної Європи/ С.С.Троян. - К.: НМЦВО, 2005. - 196 с
Україна на шляху до Європейського Союзу. - Варшава, 2006. - 189 с
Україна стає ближчою до Європейського союзу. - К., 2004. - 11 с
Фонтейн П. Європа у 12 уроках/ П.Фонтейн. -К.: ТОВ "Компанія ЛІК", 2005. -63 с.
Хоффманн Л. Україна на шляху до Європи/ Л.Хоффманн; Пер. з англ. А.Гур'янової. - К.: Фенікс, 2001. - 343 с
Хоффманн Л. Україна на шляху до Європи/ Л.Хоффманн; Пер. з англ. А.Гур'янової. -К.: Фенікс, 2001. -343 с.
Циренщиков В.С Научно-техническая интеграция Западной Европы / В.С Циренщиков. - М.: Наука, 1992. - 144 c.
Як працює Європейський Союз : Довідник інституцій ЄС. -К.: ТОВ "Компанія ЛІК", 2005. -52 с.
CD :

Довідник з Європейської інтеграції. - К.: Міжнар. фонд "Відродження", 2005. - 1 CD-ROM
Збірник Виборчих Законів країн Центральної та Східної Європи. -К., 2004.-1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
Энциклопедия Европейского футбола . -К.: Мульти Трейд, 2004.-1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
Журнали :

2004р.

Археология, этнография и антропология Евразии : Научный журнал. -Новосибирск, 2000 -
Безопасность Евразии : Журнал личной , национальной и коллективной безопасности. -М., 2000 -
Евразия сегодня . -М., 2002 -
Євробюлетень : Інформаційне видання Представництва європейської Комісії в Україні. -Киiв, Б.г.
Європейський Союз : Аналітичний щоквартальник. -Киiв, Б.г.
Журнал європейської економіки / Тернопільська академія народного господарства. -Тернопіль, Б.г.
Практика Європейського суду з прав людини.Рішення . Коментарі. : Українська правнича фундація. -Киiв, 2000 -
Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований. -М., 2000 -
2005 р.

Вестник библиотечной Ассамблеи Евразии. -М., Б.г.
Вестник Евразии . -М., Б.г.
Евразия сегодня . -М., 2002 -
Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. -Киiв, 2006.
Євроатлантикінформ. - 2005.
2006 р.

Євробюлетень : Інформаційне видання Представництва європейської Комісії в Україні. – Киiв, 2006.
Журнал європейської економіки / Тернопільська академія народного господарства. -Тернопіль, Б.г.
Зовнішня торгівля : право і економіка : Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. -Київ, 2006.
Зовнішня торгівля : право і економіка : Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. -Київ, 2006.
Новини НАТО . -Киiв, Б.г.
Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований. -М., 2000
Україна - НАТО. - 2004. -N1. - C. 37-45
Україна - НАТО. - 2006.
Україна і світ сьогодні : Всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. -Киiв, 2006.
Україна і світ сьогодні : Всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. -Киiв, 2006.
 

Меню сайту
Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Рівне
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :